U-Profex และ Uni-oil
สำหรับผู้มีอาการปวด จากปัญหากระดูกทับเส้น

ทนกินยาแก้ปวดมาหลายปี ไม่หาย
หลังจากให้ลองทานของเรา อาการปวดหายไป

ทักปรึกษาฟรี